Versenykiírás 2024

Versenykiírás 2024, Westdragrace gyorsulási versenysorozat

1.) A Westdragrace Sportegyesület megrendezi Gyorsulási Versenysorozatát 2024 évben. A rendezvényen Autós-Motoros Gyorsulási Verseny kerül lebonyolításra.

A verseny hivatalos neve: Westdragrace-Kupa

A verseny időpontjai és helyszínei:

Április 7. vasárnap(Fertőszentmiklós)

Május 26. Vasárnap, Fertőszentmiklós

Június 15-16 . Szombat-vasárnap DragraceFest (Fertőszentmiklós)

Szeptember 8. Vasárnap (Fertőszentmiklós)

2.) A verseny titkárságának címe:

Versenynap előtt: Westdragrace Sportegyesület 9300.Csorna, Soproni u. 66/F

Telefon: 06-70-9417646

E-mail: westdragrace@gmail.com

www.westdragrace.com

A versenyiroda munkanapokon 08,00 – 17,00 óráig tart nyitva.

Versenynapon: Meidl-repülőtér versenypálya, Rábaring versenypálya

Telefon: 06-70-9417646

A versenyiroda a versenynapon 08,00 órakor nyit.

A versennyel kapcsolatban minden információ megtalálható az Interneten: www.westdragrace.com

3.) A versenypálya.

A Versenypálya a Meidl-repülőtér versenypályán (Fertőszentmiklós)

4.) Az esemény a jelen versenykiírás alapján kerül lebonyolításra.

5.) Hivatalos személyek.

A szervezés vezetője: Kiss Tibor

Versenyigazgató: Kiss Tibor Fertőszentmiklós

6.) A versenyek lebonyolítása:

A kezdést követően időmérő edzésre kerül sor, melyen mindenki részt vehet, aki nevezett a versenyben, és megfelelt a fenti feltételeknek. Az időmérő edzés során legalább 1 érvényes mért időt kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki a döntőbe kerülhessen. A döntőbe a kategóriánkénti a legjobb nyolc időt teljesített versenyző kerül be. A döntő futamokon az induló párosból az kerül ki győztesen, aki előbb halad át a célvonalon.

A futamok alkalmával a rajtnál fotocella együttes működik, tehát az edzések alatt az időmérő berendezést a szabad jelzés után mindenki maga indítja. A versenyek döntő futamaiban viszont aki a rajt pillanatában belép, a futama érvénytelennek tekintendő.

7.) Kategóriák és osztályok: A verseny kategóriákra kerül kiírásra az éves alapkiírás szerint:

8.) Versenytávok: 1/4 mérföld (402,33 méter)

9.) A versenyen a nyolcas tábla kerül alkalmazásra.

10.) Nevezés.

A nevezéseket a mellékelt nevezési lapon kell leadni a verseny napján, a helyszínen: Autóknak 15.00-ig, Motoroknak 13.00-ig.

Nevezési díj: 3000 ft.

11.) Adminisztratív és műszaki átvétel:

Az adminisztratív és műszaki átvételre a depó területén kerül sor a versenynapon: – 08.00 – 10.00-ig.

12.) Edzések.

Tilos olyan versenyzőnek és versenymotornak a pályára lépni, aki / amely az adminisztratív és műszaki átvételen nem jelent meg, és ott versenyzési engedélyt nem kapott.

Az edzések az alábbi időbeosztás szerint kerülnek lebonyolításra: Versenynapon folyamatosan 08,00 és 15,00 óra között. 9.00-tól 10.00 óráig vegyesen, utána váltással a motorosok és autósok. Vegyes edzés után a motorosok kezdenek. Vegyes időmérés alatt egy autós párt egy motoros pár követ!

Minden versenyző részére minimum egy mért edzőfutam kerül lebonyolításra

Adott versenynapon a nevezők számára tekintettel a versenyigazgató dönthet úgy, hogy 11.00 óra után korlátozza a maximálisan futható időmérő futamok számát versenyzőnként 4 re.

13.) Versenyek döntő futamai:

Versenynapon: 15.00-tól motorosok, majd utánuk következnek az autósok.

14.) Díjak.

Minden kategória első három helyezettje tárgydíjazásban részesül.

Az összetett évi pontversenyben a rendező a verseny díjazottai részére különdíjakat is átad.

15,) Kvalifikációs pontok 8-as táblában, időmérő alapján:

Az érvényes nevezésért és a sikeres gépátvételért 50 pont,

továbbá:

1. helyezett 150 pont

2. helyezett 140 pont

3. helyezett 130 pont

4. helyezett 120 pont

5. helyezett 110 pont

6. helyezett 100 pont

7. helyezett  90 pont

8. helyezett  80 pont

16.) Döntők:

8-as tábla alapján kerül lebonyolításra a döntő

(1-8, 2-7, 3-6, 4-5)

A döntőkben a kvalifikáció alatt elért jobb időeredménnyel rendelkező versenyző a pályaválasztó.

A gyorsabb és átláthatóbb döntőztetés miatt a kvalifikációk befejeztével a döntőkre regisztrálni szükséges! A regisztrációval a versenyző jelzi, hogy részt kíván venni a döntőkön, ezért a versenyszervezők kiemelt figyelmet fordítanak a döntőre való behívás előkészületénél a versenyző kiértesítésére, akár személyes felkereséssel! A döntő regisztráció elmaradása esetén a versenyző behívásra kerül, és a versenyzőtárs startzónába érkezését követően 60 másodpercen belül meg kell jelennie, a várakozási idő letelte után automatikusan kiesik a döntőből!

A döntőben való beugrással a versenyző automatikusan kizárja magát. Amennyiben mindkét versenyző beugrik, a futamot meg kell ismételni addig, míg valamelyik versenyző győztesen kikerül!

A döntőben az a versenyző is automatikusan kizárja magát, aki a két versenypályát elválasztó vonalat átlépi.

Azonos időeredmény elérése esetén a magasabb sebességet elérő versenyző a feljebb jutó a kvalifikációs táblán!

17.) A döntőkben minden nyert döntő futamért 50 pont jár, azaz maximum 3*50 pont. A by futam esetén is jár az 50 pont. Amennyiben a döntőbe jutott versenyzők száma kevesebb, a döntő fordulók szerint pontozás jár, azaz 2*50, illetve 1*50 pont.

A döntőkben a versenyző döntése alapján nem szükséges lefutnia a by futamokat, de ebben az esetben az adott döntő pontszámtól elesik!

18.) Sebesség és idő csúcs megdöntéséért minden esetben 50 pont jár.

19.) A díjak átadására döntők után kerül sor.

20.) Óvás.

Minden óvást a FIA,MNASZ, FIM és a MAMS szabálykönyvében előírt feltételekkel, az ott meghatározott óvási díj egyidejű befizetése mellett a versenyigazgatóhoz kell benyújtani.

21.) Óvási Díjak.

Általános óvás esetén: 20.000 Ft. Nem kell óvási díjat fizetni abban az esetben, ha a szabálysértés szemmel látható.

Technikai óvás esetén a a díj: 100 000.- Ft.

Az óvást írásban a versenyigazgatóhoz kell benyújtani az óvási díjjal együtt a döntők megkezdéséig!

22.) Üzemanyag.

A versenyen bármilyen üzemanyag használható.

23.) Büntetések

A rendezvényre belépő járművel a teljes területen – kivéve a versenypálya – a maximális sebesség 30 km/h. A rendezvény területén – a burnout zónát kivéve – gumimelegítés, gumifüstölés, pörgés tilos!
Aki a füves, vagy betonos-aszfaltos területen a fenti szabályt megszegi 30000.-Ft-os pénzbüntetést köteles fizetni a terület tulajdonosának, valamint a rendezvényről kizárásra kerül. A büntetés végrehajtásához a biztonsági szolgálat és a Rendőrség segítségét is kérheti a rendezőség.

A burnout zónába – a start mögötti gumimelegítő zóna, kordonsorral határolva –csak a startbíró, vagy pályabíró egyértelmű jelzésére lehet belépni, és a rajtprocedúrát megkezdeni! A burout zónába csak a behívott versenyjármű, és maximum 2 segítő személyzet tartózkodhat.
A burnout zónába hívás nélkül belépő versenyzőt a további  futamokból kizárjuk, napi versenyengedélyét, és az addig megszerzett eredményeit érvénytelenítjük!

A visszatérő sávban a sebesség a sebességlimit 30 km/óra. A visszatérő sávban csak fegyelmezetten (akrobatikus mutatványokat mellőzve) lehet közlekedni.

A sebességlimit túllépése, vagy fegyelmezetlen magatartás az alábbi pénzbüntetéseket vonja maga után: Minden alkalommal 5.000.- Ft.

Amennyiben a vegyes edzés során a versenyzők nem tartják be a váltakozó szabályt – egy motoros, egy autós pár – a szabályt szegő versenyzőket a további kvalifikációból kizárjuk, az addigi eredményei számítanak be!

24.) Felelősség.

A résztvevők minden harmadik személynek okozott bármilyen káresemény kapcsán, tárgyi vagy személyi sérülés esetén, amelyekért együttesen, vagy külön-külön felelősek, felmentik a Rendezőt, a rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait, valamint képviselőit mindennemű felelősség alól.

A rendező semmilyen felelősséget nem vállal a depó területén őrizetlenül hagyott felszerelésekért és tárgyakért.

25.) A versenyzők biztosítása:

A rendező a versenyzőkre semmilyen biztosítást nem köt, és ezt a versenyzőkkel a nevezés során tájékoztatja.

26.) Reklámok elhelyezésének tilalma.

A rendező megtilt bárminemű reklám elhelyezését a versenypályán, a depó területén, A tilalom alól kivételt képeznek azok a reklámok, amelyek a szállító járműveken festve vannak, továbbá a verseny motorkerékpárokon, a versenyző és szerelő ruházatán, valamint a versenyzés egyéb eszközein (jelzőtábla, esernyő, stb.) vannak elhelyezve.

Amennyiben a rendező tiltott reklámmal találkozik, azonnal intézkedik azok eltávolítására. Mód van azonban reklámok kihelyezésére, a rendezővel egyeztetett módon.

Csorna, 2024.01.01.

Westdragrace Sportegyesület